Bezield leven

Ingrid Reuvers 02/04/19

Bezield leven betekent leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Het betekent dat je moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek toekent in je leven, waardoor je s’ochtends bij het wakker worden denkt: wat ik vandaag ook doe of laat, ik ben goed genoeg. En het betekent dat je s’avonds bij het naar bed gaan denkt: nee, ik ben niet perfect. Ik ben kwetsbaar en soms bang, maar dat doe er niets aan af of ik ook moedig ben en het waard ben liefde te ontvangen en erbij te horen.

De reis van je leven

Bezield leven is geen eenmalige keuze. Het is een proces. Ik zie het als een levenslange reis. Mijn doel is anderen bewust te maken van, en inzicht te geven in, de verzameling keuzes die tot een bezield leven leiden, en met hen te delen wat ik heb geleerd van een heleboel mensen die zich erop hebben toegelegd met hart en ziel te leven en lief te hebben.

Geïnspireerd door Brené Brown

© 2019, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl