Annemiek van Dorp

Amersfoort

Specialisatie

Ingrijpende gebeurtenissen in je persoonlijke of professionele leven roepen bestaansvragen op. In deze pijnlijke tijden lijkt het urgenter dan ooit om ondersteuning te zoeken.

Nadere informatie

Levenskunst
De maakbaarheid van ons leven is een illusie. Diepte- en hoogtepunten zijn onlosmakelijk verbonden met mens zijn. In het streven naar perfectie en geluk vergeten we dat het vaak de dieptepunten zijn die ons een breder perspectief bieden op wie we zijn en wat we echt belangrijk vinden. Als de omstandigheden ons diep raken is dat soms een oproep om aandacht te geven aan de delen in ons die we uit de weg zijn gegaan. Waar het donker is in het leven, is vaak licht en zicht nodig.
Levensvragen zoeken geen antwoorden, maar inzicht in wie jij bent.

Iets voor jou?
Via een stijgende lijn, of door schade en schande, leken de omstandigheden onder controle. Je ziet echter dat de situatie tussen je vingers door glipt. Waar je eerder kracht ervoer voel je je nu kwetsbaar. Ik laat je zien dat in die kwetsbaarheid ook je kracht zit.

Bewustwording
We onderzoeken samen het ritme van je leven. De gebeurtenissen die invloed hebben op je bestaan krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Het vertragen van je gedachten en gevoelens helpt je om vanuit een ander perspectief te gaan zien.

Levenslust
Wat je kan verwachten is een toename van energie en focus zowel persoonlijk als professioneel. Een (her)activering van de verbinding tussen hoofd en hart. Meer vrijheid om keuzes te maken vanuit een ruimer bewustzijn en interne autoriteit.

Levenskunst
De maakbaarheid van ons leven is een illusie. Diepte- en hoogtepunten zijn onlosmakelijk verbonden met mens zijn. In het streven naar perfectie en geluk vergeten we dat het vaak de dieptepunten zijn die ons een breder perspectief bieden op wie we zijn en wat we echt belangrijk vinden. Als de omstandigheden ons diep raken is dat soms een oproep om aandacht te geven aan de delen in ons die we uit de weg zijn gegaan. Waar het donker is in het leven, is vaak licht en zicht nodig.
Levensvragen zoeken geen antwoorden, maar inzicht in wie jij bent.

Iets voor jou?
Via een stijgende lijn, of door schade en schande, leken de omstandigheden onder controle. Je ziet echter dat de situatie tussen je vingers door glipt. Waar je eerder kracht ervoer voel je je nu kwetsbaar. Ik laat je zien dat in die kwetsbaarheid ook je kracht zit.

Bewustwording
We onderzoeken samen het ritme van je leven. De gebeurtenissen die invloed hebben op je bestaan krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Het vertragen van je gedachten en gevoelens helpt je om vanuit een ander perspectief te gaan zien.

Levenslust
Wat je kan verwachten is een toename van energie en focus zowel persoonlijk als professioneel. Een (her)activering van de verbinding tussen hoofd en hart. Meer vrijheid om keuzes te maken vanuit een ruimer bewustzijn en interne autoriteit.

© 2023, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl