Wie staan er op deze site

De psychosynthetici die op deze website vermeld staan, voldoen aan de volgende criteria:

  • zij hebben het wettelijk erkende bachelorsdiploma in psychosynthese behaald, of hebben het examen van de professionele leerperiode aan het Instituut voor Psychosynthese met goed gevolg afgelegd;
  • zij laten zich in hun beroepsmatig handelen leiden door het ‘Psychosynthese interventieplan’ dat is ontwikkeld door het Instituut voor Psychosynthese in Hilversum in samenwerking met de beroepsgroep als geheel;
  • zij komen regelmatig bijeen in zogenaamde intervisiegroepen.

Veel psychosynthetici hebben voor hun psychosynthese opleiding een andere BA of MA opleiding afgerond. Elke psychosyntheticus op deze website heeft door zijn of haar opleidingsachtergrond dan ook een unieke vakbekwaamheid ontwikkeld.

In het licht hiervan toont de wijze waarop psychosynthese wordt toegepast een even grote variëteit als dat er mensen op deze site vermeld staan:

  • er zijn psychosynthetici die hun capaciteiten inzetten ter ondersteuning en begeleiding van mensen met existentiële vragen;
  • anderen hebben zich toegelegd op het coachen van mensen bij persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden;
  • weer anderen werken als consultant of adviseur voor overheden, organisaties of bedrijven;
  • ten slotte zijn er ook psychosynthetici die in dienstverband psychosynthese toepassen in hun functie binnen publieke of commerciële organisaties.

Tussen de psychosynthetici op deze site bestaat een sterke verbondenheid in het besef dat de hoogste en mooiste uitingsvormen van individualiteit hun ultieme voltooiing vinden in samenwerking en gemeenschapszin.

“Psychosynthese helpt mensen zichzelf opnieuw uit te vinden.”
Diederik van Rossum

Vind een psychosyntheticus

Annelies Geluk

Amsterdam

Een mens die zich gezien en begrepen voelt, bloeit op en verandert op bijna magische wijze. Roberto Assagioli

Merit Jansma

Terwolde

Individuele (leer-)begeleiding en coaching bij vragen en dilemma’s die raken aan je bestaan.

Annemieke Wester

Hilversum

Coaching en training bij existentiële vraagstukken op het gebied van leiderschap, teambuilding, organisatie ontwikkeling, zelfverwerkelijking en zingeving.

Jetske Osterthun

Breda

1 - Organisaties: Het verhelderen van de blauwdruk en missie van de organisatie. Signaleren van - en werken met onderstromen...

Vind meer psychosynthetici

Wat kun je van een psychosyntheticus verwachten

© 2022, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl