Wat kun je verwachten?

Als je een eerste gesprek met een psychosyntheticus voert, dan zal hij of zij samen met jou vaststellen wat het doel van de opdracht zou zijn. Van daaruit zal hij of zij:

  • beoordelen of de psychosynthese methode behulpzaam kan zijn of dat een ander type dienstverlening meer voor de hand ligt;
  • vaststellen welke problemen zich voordoen en deze systematisch en inzichtelijk ordenen;
  • een oordeel vormen over de mogelijkheden die tot bewustwording, oplossing en/of omvorming van de situatie kunnen leiden;
  • een interventieplan opstellen, dat bespreken en na overeenstemming uitvoeren;
  • na uitvoering van het interventieplan de effecten evalueren en aanbevelingen formuleren.

Bovenal kun je verwachten dat een psychosyntheticus kijkt hoe de methode en technieken van psychosynthese dienstbaar kunnen zijn aan jouw ontwikkeling of die van je organisatie. Jij of je organisatie staan hierbij centraal.

“Het is het onbestemde besef dat er nog meer mogelijk is dan wat ik nu van mijn leven maak.”
Diederik van Rossum

Vind een psychosyntheticus

Jessica Groenhuijsen

Amersfoort

Merit Jansma

Terwolde

Als verslavingsarts sta ik voor de vrije wil. Zodat je je weg vindt in de richting die past bij wie...

Ivan Sulenta

Amersfoort

Coaching bij existentiële vraagstukken op het gebied van bewustwording, persoonlijke integratie en zingeving. In het bijzonder voor mensen met een...

Mark Hullegie

Hilversum

Organisatiecoaching. Ik begeleid teams en leidinggevenden naar meer bezieling op de werkvloer. Werken met hart en ziel resulteert in: -...

Vind meer psychosynthetici

Heb je vragen?

© 2019, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl