Wat kun je verwachten?

Als je een eerste gesprek met een psychosyntheticus voert, dan zal hij of zij samen met jou vaststellen wat het doel van de opdracht zou zijn. Van daaruit zal hij of zij:

  • beoordelen of de psychosynthese methode behulpzaam kan zijn of dat een ander type dienstverlening meer voor de hand ligt;
  • vaststellen welke problemen zich voordoen en deze systematisch en inzichtelijk ordenen;
  • een oordeel vormen over de mogelijkheden die tot bewustwording, oplossing en/of omvorming van de situatie kunnen leiden;
  • een interventieplan opstellen, dat bespreken en na overeenstemming uitvoeren;
  • na uitvoering van het interventieplan de effecten evalueren en aanbevelingen formuleren.

Bovenal kun je verwachten dat een psychosyntheticus kijkt hoe de methode en technieken van psychosynthese dienstbaar kunnen zijn aan jouw ontwikkeling of die van je organisatie. Jij of je organisatie staan hierbij centraal.

“Het is het onbestemde besef dat er nog meer mogelijk is dan wat ik nu van mijn leven maak.”
Diederik van Rossum

Vind een psychosyntheticus

Truus Mesenig

Terherne

- Autonomie en dienstbaarheid - Innerlijke en uiterlijke autoriteit - Bezitten en delen - Omgang met geld

Mieke de Bekker

Den Haag en Leiden

Anny de Kuijer

Lydia van Groningen

Oegstgeest/ Bollenstreek/ Omgeving Leiden

Burn-Out, Primal Wound, Zingeving.

Vind meer psychosynthetici

Heb je vragen?

© 2019, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl