“Elk mens weet diep in zijn hart wat werkelijk belangrijk is. Verder zijn we allemaal ook erg druk met al die andere dingen.”

Voor wie

Gebruik je verstand, volg je hart en luister naar je ziel

Deze website is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar individuele psychosynthese begeleiding en coaching, voor organisaties die professionele begeleiding of training zoeken, voor verwijzers die zich afvragen wanneer ze naar een psychosyntheticus kunnen doorverwijzen en voor psychosynthetici die zich professioneel op deze website willen profileren. Kijk hieronder voor meer informatie.

Voor individuen

Voor individuen

Ben je op zoek naar individuele begeleiding of coaching? Lees hier wat een psychosyntheticus voor je zou kunnen betekenen.

Voor organisaties

Voor organisaties

Organisaties zoeken om verschillende redenen contact met psychosynthetici voor ondersteuning of begeleiding in bepaalde fasen van hun ontwikkeling. Lees hier meer.

Voor verwijzers

Voor verwijzers

Wanneer is verwijzing naar een psychosyntheticus aan te raden? Lees hier bij welke vraagstukken begeleiding door een psychosyntheticus geschikt is.

Voor psychosynthetici

Doe mee aan psychosyntheticus.nl

Met een profiel op psychosyntheticus.nl neem je deel aan een vitale constellatie van psychosynthetici die zich in dialoog met elkaar inspant voor het doel en de toepassing van psychosynthese. Jouw professionele achtergrond en individuele specialisatie bij de psychosynthese beoefening kun je met een profiel helder presenteren aan je opdrachtgevers. Klik op de link hieronder voor meer informatie en om je aan te melden.

Met een zekere regelmaat wordt ook het Instituut voor Psychosynthese bij deze professionele dialoog betrokken. De mogelijkheid om deel te nemen aan intervisiegroepen en twee jaarlijkse scholingsdagen maken deel uit van de ondersteuning die aan deelnemers in deze groep wordt geboden. Met deelname aan psychosyntheticus.nl geef je blijk van je verwantschap met het streven dat psychosynthese en haar beoefenaren kenmerkt.

Existentiële situaties

In welke situaties is begeleiding door een psychosyntheticus geschikt?

Een psychosyntheticus is opgeleid om methodisch om te gaan met existentiële situaties. Een existentiële situatie ontstaat meestal in een overgangsperiode in je persoonlijke of professionele leven. Kenmerkend voor dergelijke overgangsperiodes is dat de oude oplossingen en antwoorden niet meer voldoen, maar de nieuwe zich nog niet hebben aangediend. Je komt in een gebied terecht waar je de spanning ervaart tussen de veiligheid van het bekende en het verlangen naar het nieuwe en onbekende. De hieruit voortvloeiende zoektocht is soms zwaar en ongewis maar brengt ook nieuwe perspectieven en geeft vitaliteit bij jou, je team of je organisatie. Een psychosyntheticus is opgeleid om je in deze zoektocht bij te staan.

Uit de psychosynthese praktijk

Lees verschillende voorbeelden van dienstverlening door psychosynthetici.

Bedankt voor je bericht

Vind een psychosyntheticus

Katinka Elders

Amstelveen

Natuurwandelingen ter bezinning, 1x per jaargetijde,: Winter, lente, zomer, herfst.

Astrid Roggen

Amsterdam/Den Haag

Begeleiding bij verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden

Peter Geleijns

Zevenbergen

Individuele begeleiding, relatietherapie en teamcoaching

Stance Rijpma

Baarn

Coaching bij existentiële vraagstukken op het gebied van innerlijke en uiterlijke autoriteit, bezieling en zingeving en begeleiding bij creatieve processen.

Vind meer psychosynthetici

Berichten van psychosynthetici

Artikelen, activiteiten & ervaringen

© 2020, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl