Voorbeelden uit de praktijk

Op deze pagina lees je verschillende voorbeelden van dienstverlening door psychosynthetici.


Bevlogenheid op de werkvloer van Schiphol
In de kelders van Schiphol zijn twaalf voetbalvelden vol aan technische bagagesystemen geplaatst en zijn tal van teams aan het werk. Niet alleen in de bagageafhandeling, maar ook in het onderhoud en de planning van de systemen. Psychosyntheticus en consultant Mark Hullegie was verantwoordelijk voor de verbetering van de ’teamspirit’ van een van de teams en de samenwerking met de andere teams. Gebruikmakend van psychosynthesetechnieken, waaronder de kracht van de verbeelding, vond het team haar autonomie terug met als resultaat een betere aansturing en samenwerking.

Dienstbaar aan de gemeenschap
Psychosyntheticus Tineke Nieboer is ook raadslid in de gemeente Noordenveld. Zij is betrokken bij een volgende ontwikkelingsstap van de gemeentelijke organisatie, met het versterken van de dienstbaarheid aan de gemeenschap als belangrijk doel. Om goed zicht te krijgen op wat er gaande en nodig is maakt ze gebruik van de methodiek van het Psychosynthese interventieplan. Dat vertaalt ze vervolgens op haar eigen manier naar de specifieke situatie.

Verandering van perspectief
Psychosyntheticus Gabe Bosma heeft sinds 1990 een praktijk voor individuele begeleiding in Groningen. Veel mensen komen bij hem nadat ze eerst elders zijn geweest. Zoals ook de jonge vrouw die het gevoel had gekregen in een hokje te worden gestopt toen zij de diagnose HSP (high sensitive person) had gekregen. Zij ontspande toen haar duidelijk werd dat er niets mis met haar was, maar dat ze een fijngevoelige vrouw was. Bewust van deze bijzonderheid en met ondersteuning van een wilstraining kan zij nu betere keuzes maken, bijvoorbeeld voor de werk- of leefomgeving waar zij het beste in gedijt.

Van kwantiteit naar kwaliteit
Ingenieur en psychosyntheticus Rob Bos werkte als interim hoofd strategie en beleid bij Maaskoepel, vereniging van woningcorporaties en als interim hoofd Wonen, Groen en Milieu bij de Stadsregio Rotterdam. In die functies gaf hij een impuls aan de omslag van het denken over de woningproductie van kwantiteit naar kwaliteit in de stadsregio Rotterdam. Dat leidde niet alleen tot een nieuwe gezamenlijke visie maar ook tot prestatieafspraken in de regio.

Vind een psychosyntheticus

Suze Spierings

Den Haag

Ik geef zowel individuele begeleiding als in groepen tot en met 3 personen. Leerbegeleiding vanaf twaalf jaar. Supervisie en Coaching...

Katrien van Haaster

Amsterdam

Psychosynthese is reeds vanaf1988 op mijn pad gekomen. Ik leef en werk vanaf die tijd met dit prachtige gedachtegoed. In...

Annemarie Meetsma

Winsum

Gesprekspartner bij het onderzoeken van levensvragen en levenservaringen en hun zin en betekenis.

Marjolein van der Linden

Hilversum

Weten wat je wilt, worden wie je bent. Ik werk graag met mensen die zich kunnen vinden in het motto...

Vind meer psychosynthetici

Heb je vragen?

© 2022, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl