Voor verwijzers

Verwijzing naar een psychosyntheticus kan in het algemeen aan te bevelen zijn bij:

  • zingevingsvraagstukken;
  • mentale training;
  • stress klachten gerelateerd aan artistieke en creatieve processen;
  • persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing;
  • ethische en spirituele vraagstukken.

Veel crisis momenten in het persoonlijke of professionele leven zijn in wezen belangrijke bezinningsperiodes of keerpunten. Vaak zien wij dat pas achteraf. Het is dus van belang aan wie de begeleiding in zo’n periode wordt toevertrouwd.

Een psychosyntheticus is opgeleid om methodisch om te gaan met existentiële situaties en beziet de ongemakken in zo’n periode als belangrijke signalen van dieperliggende talenten en kwaliteiten waaraan te lang geen aandacht is besteed. Het bewustwordingsproces hierover, dat door een psychosyntheticus wordt geactiveerd, bevordert de integratie van deze talenten in leven en werk.

Wanneer

Begeleiding door een psychosyntheticus is vooral geschikt als:

  • toenemende spanning wordt ervaren tussen verwachtingen uit de omgeving en wat iemand zelf belangrijk vindt;
  • een zinvolle omgang wordt gezocht met wezenlijke levens- of organisatievragen;
  • de wens is om persoonlijke of professionele effectiviteit te bevorderen;
  • de aanpak van persoonlijke of professionele vraagstukken niet bijdraagt aan wat diegene wil bereiken.

Specialismen

Elke psychosyntheticus heeft zijn of haar specialismen die zijn ontstaan door opleiding en werkervaring.
Informatie hierover is te vinden in de verschillende profielen van psychosythetici op deze site.

“Je gaat naar een psychosyntheticus, omdat je bij het gemiddelde niet gekregen hebt waar je voor kwam.”
Diederik van Rossum

Vind een psychosyntheticus

Annemieke Wester

Hilversum

Psychosynthese leer- en bewustwordingstrajecten voor volwassenen met existentiële vragen.

Katinka Elders

Heerenveen

Psychosynthese Wandelingen , ter verdieping en bezinning

Marloes Broos

Hilversum

Psychosynthese begeleiding voor jongeren en volwassenen bij een creatief leven en bij existentiële en spirituele vraagstukken. Beroepsmatig heb ik me...

Merit Jansma

Terwolde

Individuele leer- en begeleidingstrajecten bij vragen en dilemma’s die raken aan je bestaan

Vind meer psychosynthetici

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl