Katrien van Haaster

Amsterdam

Specialisatie

Psychosynthese is reeds vanaf1988 op mijn pad gekomen. Ik leef en werk vanaf die tijd met dit prachtige gedachtegoed.
In mijn praktijk " Ruimte voor Psychosynthese" werk ik (vanaf 1992) met individuen en paren.

Mijn speciale interesses gaan uit naar:

- Bezielde Menselijke Relaties
- De Wil in Psychosynthese
- Individu en gemeenschap

Het vormen, het mee - creëren, gemeenschapszin in de samenleving, zingeving hebben mijn speciale aandacht.

"Als je denkt met je hoofd raak je verward.
Denken doe je met je hart."
(Indiaans Opperhoofd)

" Niet bij jou, niet bij mij,
maar in de ruimte tussen ons in,
wordt de toekomst geboren,
waarin we allebei een plek hebben. "
( D. van Rossum)

Nadere informatie

Daarnaast werk ik als Teamleider bij Combiwel Buurtwerk in een Amsterdams Ontmoeting Centrum(=AOC-Noord e.o.) , een ondersteuning programma voor  mensen uit de buurt die beginnende geheugenproblemen hebben en begeleiding van hun naasten/mantelzorgers.

Op beide plekken werk ik vanuit de visie en gedachten goed van psychosynthese.

Daarnaast werk ik als Teamleider bij Combiwel Buurtwerk in een Amsterdams Ontmoeting Centrum(=AOC-Noord e.o.) , een ondersteuning programma voor  mensen uit de buurt die beginnende geheugenproblemen hebben en begeleiding van hun naasten/mantelzorgers.

Op beide plekken werk ik vanuit de visie en gedachten goed van psychosynthese.

Tarief

In overleg

© 2022, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl