Jessica Groenhuijsen

Den Haag

Specialisatie

'De zoektocht naar de Heilige Graal' staat symbool voor de menselijke zoektocht (of queeste) naar geluk, vervulling en verlossing. Ik gebruik de symboliek van deze zoektocht in mijn werk als psychosyntheticus om te weten te komen wat je werkelijk verlangt (ofwel zoekt) en hoe dat verlangen verwezenlijkt kan worden. Ik begeleid je bij het (her)ontdekken van wie je ten diepste bent en van daaruit bij het (her)vinden van betekenis, zin en richting. In het licht van het uitgangspunt van psychosynthese dat er unieke kwaliteiten en mogelijkheden in je besloten liggen (maar dat we de weg naar die plek vaak niet meer goed kennen) help ik je als gids het gebied waar dit potentieel verborgen ligt te vinden en ontsluiten. Je leert jezelf en je aspiraties af te stemmen op je potentieel zodat je denken, voelen en handelen ermee in lijn raken.

De herkenning van wie je ten diepste bent en een helder herkende richting leiden tot een toename van het besef een bestemming te hebben en een toename van het vermogen om deze bestemming te bereiken. De vervulling van je verlangen komt zo niet (alleen) van buitenaf, maar meer van binnenuit, en kan door jou worden voortgebracht. Of symbolisch gezien: de Heilige Graal is niet buiten je, maar in jezelf te vinden. Het voortbrengen van wat in je is - wie jij werkelijk bent - verlost je in de ervaring van: doel- en richtingsloosheid; gevoelens van zinloosheid, somberheid, leegte en opgebrand zijn; verslavingen, afleidingen, uitstelgedrag, overspanning en bezorgdheid; verwarring en vertwijfeling.

Tarief

Particulier tarief €115 per uur incl. btw.
Zakelijk tarief €155 per uur excl. btw.

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl